Kari er nok en gang invitert til Galleri Arctandria i hovedstaden. Utstillingen åpnes lørdag 26. april, og invitasjon vi komme nærmere dato. Velkommen!

januar 2014