Omtale

Kari Rindahl Endresen kjenner fjellenes viltre karakter, himmelens stadige skiftninger, husenes sjel, og hun fornemmer bryggenes stimulerende aktivitet. Hun maler landskap som lever.

– Dagfinn Bakke

Whilst staying at the Sommaroy Arctic Hotel we saw some of your paintings. I liked them very much with your wispy, watery, vibrant and beautiful compositions.

– Julian, England

Bildet er fantastisk. Det har nettopp den balansen mellom abstrakt og realisme som jeg synes så mye om: Ansatser til virkelighet, som gjør at hjernen forstår, men likevel abstrakt nok til at detaljene kan være fascinerende frie i streken. De tunge fjellene framstår med antydninger og en slags letthet som det krever viljestyrke til tilbakeholdenhet for å få til. Det er kanskje dette akvareller grunnleggende dreier seg om?

– Kommentar på en av Kari sine akvareller

2007 og tidligere