Hyggelig med en slik anmeldelse?

https://www.document.no/2017/03/30/poetiske-akvareller-fra-nordnorsk-natur/